Išskiriamos šios pakuočių rūšys

stikline_pakuote
Stiklinė pakuotė


plastmasine_pakuote
Plastikinė pakuotė


pet_pakuote
PET pakuotė


popierine_pakuote
Popierinė pakuotė


metaline_pakuote
Metalinė pakuotė


kombinuotas
Kombinuota pakuotė


tetraPack_pakuote
Kombinuota pakuotė (VMPK)


medine_pakuote
Medinė pakuotė


kombinuota_pakuote
Kita pakuotė


visi_web1-2

 

Pirminė (prekinė) pakuotė – tai pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams.

Antrinės (grupinė) pakuotė – tai pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio.

Tretinė (transporto) pakuotė – tai pakuotė, kuri palengvina pirminėje ir (ar) antrinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo metu apsaugo nuo pažeidimo. Tretinei pakuotei nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.

Informacija pateikta remiantis šiais šaltiniais:
http://lt.wikipedia.org, http://www.sratc.lt, http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=9673