Informuojame, kad norintys dalyvauti kampanijoje “Aš galvoju” ir teikti aplinkosauginius projektus, tai gali padaryti iki lapkričio 10 d.

Paraiškos, gautos lapkričio 11 d. ir vėliau, svarstomos nebus.